QARTESIM

Keto statistika nuk kane te bejne me audiencen e trasmetimeve LIVE te kanaleve televizive Shqiptare!

Ne keto statistika paraqitet interesi i publikut per permbajtjen e programeve (ditore/javore) televizive te kanaleve te ndryshme.
Gjithashtu paraqiten edhe vleresimet qe vizitoret kane bere per televizionin e tyre te preferuar per vitin ne vijim.

Klikimet ne Guiden TV monitorohen dhe analizohen nepermjet Google Analytics.

Të fundit nga Blogu